A small hike to Eze village

Danish version / English version below

Endnu en lille tur ved Nice.  Denne gang fra Col de quartre Chemins øst for Nice eller nord for VilleFrance sur Mer. Jeg tog bus 84 til Col des Quatre Chemins og ruten starter faktisk lige på den anden side af vejen. Den samlede tur er kun 6-7 kilometer og kun med begrænsede vanskelige stigninger. Det meste af turen er på grusvej og asfalt. Det er dog en dejlig tur på nordsiden af et naturområde kaldet Parc Departemental de la Justice. Området ligger lige ovenover Villefranche sur Mer, Beaulieu-sur-Mer og Eze. Der er dog ikke udsigt mod syd men derimod mod bjergkæderne i nord, som er et rigtig flot syn her i november, hvor der er kommet sne på de høje bjerge

Jeg kan igen anbefale at downloade appen Outdoors gps France – IGN Maps, der leverer et kort i 1:25.000 direkte på telefonen.

Efter have vandret gennem området kommer jeg ud lige ved starten af Eze by, altså den del af byen, der ligger oppe på bjerget og faktisk ret langt oppe.  Så jeg fik fornøjelsen af at kunne kigge ned på middelalderbyen Eze Village, som man ellers kigger op på, når man ankommer med bus 82 fra Nice. Det er et virkeligt flot syn med havet i baggrunden.

Turen tog 1,5 time fra busstoppestedet til jeg stod ved foden af middelalderbyen. Jeg vandrede derefter op i byen, som er temmelig lukket på denne årstid, der var dog en enkelt restaurant, der var åben. Så jeg fik en dejlig frokost og så var det ned til bus 82 til Nice.

Se flere kommentarer sammen med billederne.

English version

Another nice hike in the area of Nice. This time from Col de Quartre Chemins east of Nice or north of Villefrance sur Mer. I took bus 84 to Col des Quatre Chemins and the route actually starts right on the other side of the road. The total trip is only 6-7 kilometers and only with limited difficult climbs. Most of the trip is on gravel road and asphalt. However, it is a nice trip on the north side of a nature area called Parc Departemental de la Justice. The area is just above Villefranche sur Mer, Beaulieu-sur-Mer and Eze. However, there is no view to the south, but on the other hand there is a great view to the mountain ranges in the north, which is a very nice sight here in November, where snow has fallen on the high mountains

I can recomend to download the Outdoors gps France – IGN Maps app, which supplies a 1: 25,000 card directly on the phone.

After walking through the area, I arrive right at the start of Eze town, that is, the part of the city that is situated on the mountain and actually quite far up. So I had the pleasure of looking down at the medieval town of Eze Village, which you normally are looking up on when you arrive by bus 82 from Nice. It’s a really nice sight with the ocean in the background.

The trip took 1.5 hours from the bus stop until I stood at the foot of the medieval city. I then walked up into town, where most of the stores and restaurants are closed at time of the season, though there was a single restaurant that was open. So I had a nice lunch and then it was down to bus 82 to Nice.

See more comments with the pictures.

[gallery_bank type=”images” format=”thumbnail” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”sort_order” animation_effect=”bounce” album_title=”true” album_id=”58″]

Skriv et svar